CLOSE ✕
Get in Touch
Thank you for your interest! Please fill out the form below if you would like to work together.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

mærkesager

At vi får et bæredygtigt sundhedsvæsen med et minimum af spild og dobbeltarbejde

Jeg stillede op for Moderaterne til Folketinget fordi der mangler sundhedsfaglig viden på Christiansborg. Vores sundhedsvæsen er simpelthen ikke godt nok. I løbet af det næste år vil du formentlig være i kontakt med sundhedsvæsenet på den ene eller anden måde, ligesom 9 ud af 10 danskere er. Og her kan du risikere, at der er forskel på, hvordan du behandles afhængig af hvor du bor.

I så lille et land som Danmark, skal vi gøre hvad vi kan for at minimere geografisk ulighed i sundhed! Derfor skal regionerne nedlægges og vi skal have ét fælles nationalt forankret sygehusvæsen. Det vil også kunne føre til, at vi samler kræfterne og ikke spilder ressourcerne på administrativt dobbeltarbejde og krøllede IT-systemer, der ikke taler sammen. For det er altså spild af penge, men faktisk også patientusikkert.

Jeg ønsker et langtidsholdbart og mere ensartet sundhedsvæsen i Danmark. Der skal tænkes i bæredygtige løsninger - både når det gælder klima og organisering. Men også når det gælder forebyggelse. Vi skal have mere fokus på hvordan raske ikke bliver syge og hvordan syge ikke bliver mere syge. Det er især vigtigt når det omhandler børn og unge.

Når det gælder sundhedsvæsenet vil jeg desuden arbejde for

... at der kommer et større fokus på en faktabaseret tilgang med erfaringer fra virkeligheden.
Dansk politik er præget for meget af mavefornemmelser og populisme. Og der mangler indsigt i den sundhedsfaglige hverdag.

... at man ser på hvordan pengene bruges bedst muligt.
Jeg har ofte været uforstående over for holdningen til at prioritere åbent mellem de tiltag og behandlinger, der tilbydes i sundhedsvæsenet. Især hvis evidensen er mangelfuld for effekt. Det skal ikke være dem, der råber højest, der får mest. Der er brug for et nationalt tværgående prioriteringsråd.

... at tolkegebyret i sundhedsvæsenet fjernes.
Det er spild af penge, ikke at behandle patienternes lidelser på den rigtige måde første gang, pga. sprogbarriere. Tolkegebyret er dyr symbolpolitik.

... at vi finder en bedre model for stillingstagen til organdonation.
Det tager kun ca. to minutter at registrere sin stillingtagen til, om ens organer kan bruges til at redde potentielt mange andres liv, hvis man selv dør. Alligevel er det kun 64 %, der har taget stilling. Vi skal have flere til at tage stilling.

... at prisen for en pakke cigaretter sættes betydeligt op, da det er den nemmeste måde at få langt færre unge til, nogensinde at starte med, at ryge.

... at vi får et CO2 neutralt sundhedsvæsen. Aktuelt står sundhedsvæsenet for ca. 6% af Danmarks samlede CO2 forbrug. Dét skal vi gøre noget ved.

... at så meget som muligt at Moderaternes sundhedspolitik, som jeg har haft ansvaret for at udarbejde, gennemføres.

Andre mærkesager

Helhedsorienteret klimapolitik
I Danmark bør vi omstille os til at blive et CO2 neuralt samfund så hurtigt som muligt. Men klimakampen er grænseløs og vi skal hele tiden tænke på, hvordan vores rolle også kan hjælpe og inspirere andre lande til at nedsætte deres CO2 forbrug. Et konkret tiltag jeg sammen med Moderaternes klimapolitik vil arbejde for er, at der indføres et CO2 mærke - så man som forbruger kan handle klimavenligt, nemt.

Uddannelse og forskning er vigtigt for landets udvikling
Et af Danmarks vigtigste råstoffer er viden - vores kloge hoveder. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på uddannelse hele vejen.
Forskning er vigtigt for at vi som samfund udvikler os og bruger pengene på det, der virker, og hele tiden lærer af det, vi gør.
Jeg vil arbejde for gode vilkår for forskning og uddannelse - for vores alle sammens skyld.

Internationalt engagement
Danmark er i en verden med 8 milliarder mennesker, nærmest som en lille kommune i verden. Det er derfor vigtigt, at vi arbejder for øget samarbejde i EU, for at løse de større udfordringer. Desuden bør vi blive bedre til at tiltrække international arbejdskraft - også udenfor EU. Det gør vi blandt andet ved at være åbne og imødekommende - især når det gælder den udlændingepolitiske retorik.

Ligestilling - for alle køn
Vi er langt på ligestillingsområdet i Danmark ift mange andre lande, men ikke langt nok. Barselsreglerne er glædeligt blevet ændret så mænds ligestilling bedres, men i bestyrelserne og på topposterne er der desværre forsat lang vej for kvinderne. Folketinget har netop vedtaget at man som mand kan blive medfar, men det er forsat i de kvindedominerede fag, man tjener mindst. Der er desværre nok at tage fat på.

Støt min valgkamp
støt